Màster en Psicologia General Sanitària


Notícies MPGS

TCL en adolescents

Estudiant: Alexandra Cabello

Tutors: M. Servera

TFM: La dimensión Tempo Cognitivo Lento (TCL) en adolescentes. Un estudio correlacional.

Data, hora i lloc: 5/10/23 10:00 IUNICS

Tribunal: Trias (v) Servera (s) Balle (p)

TFM – TEA i comunicació social

Estudiant: Mónica Arca

Tutors: M. Balle

TFM: Intervención en comunicación social mediada por padres en niños pequeños con TEA: formato grupal vs individual

Data, hora i lloc: 9/10/23 10:00 IUNICS

Tribunal: Jensen (v) Llabrés (s) Servera (p)

TFM – Vincle prenatal i dolor

Estudiant: Mar Escanellas

Tutors: C.Sitges i J.Llabrés

TFM: Estudi de variables cognitivo-afectives, vincle prenatal i percepció de dolor en dones embarassades amb història de pèrdues

Data, hora i lloc: 10/10/23 11:00 IUNICS

Tribunal: Gómez (v) Balle (s) García de la Banda (p)

TFM – Mind-wandering, regulació emocional i autoestima

Estudiant: Margalida Perelló

Tutor: A.Morillas

TFM: Estudi de les relacions existents entre el Mind-wandering espontani, les estratègies de regulació emocional cognitives negatives i l’autoestima en relació amb la simptomatologia ansiosa-depressiva

Data, hora i lloc: 3/10/23 13:00 IUNICS

Tribunal: García de la Banda (v) Balle (s) Llabrés (p)

TFM – Percepció de l’assetjament sexual acadèmic

Estudiant: Malena Rojo

Tutors: E. Bosch i J. Llabrés

TFM: La percepción del acoso sexual académico y del impacto en salud mental en una muestra de mujeres estudiantes de Psicología de la Universidad de las Islas Baleares

Data, hora i lloc: 6/10/23 10:30 IUNICS

Tribunal: Bosch (v) Balle (s) Andrés (p)