TCL en adolescents

Estudiant: Alexandra Cabello Tutors: M. Servera TFM: La dimensión Tempo Cognitivo Lento (TCL) en adolescentes. Un estudio correlacional. Data, hora i lloc: 5/10/23 10:00 IUNICS Tribunal: Trias (v) Servera (s) Balle (p)

TFM – TEA i comunicació social

Estudiant: Mónica Arca Tutors: M. Balle TFM: Intervención en comunicación social mediada por padres en niños pequeños con TEA: formato grupal vs individual Data, hora i lloc: 9/10/23 10:00 IUNICS Tribunal: Jensen (v) Llabrés (s) Servera (p)

TFM – Vincle prenatal i dolor

Estudiant: Mar Escanellas Tutors: C.Sitges i J.Llabrés TFM: Estudi de variables cognitivo-afectives, vincle prenatal i percepció de dolor en dones embarassades amb història de pèrdues Data, hora i lloc: 10/10/23 11:00 IUNICS Tribunal: Gómez (v) Balle (s) García de la Banda (p)

TFM – Mind-wandering, regulació emocional i autoestima

Estudiant: Margalida Perelló Tutor: A.Morillas TFM: Estudi de les relacions existents entre el Mind-wandering espontani, les estratègies de regulació emocional cognitives negatives i l’autoestima en relació amb la simptomatologia ansiosa-depressiva Data, hora i lloc: 3/10/23 13:00 IUNICS Tribunal: García de la Banda (v) Balle (s) Llabrés (p)

TFM – Dol perllongat

Estudiant: Ana Ronda Tutors: J. Llabrés TFM: Trastorno de duelo prolongado y su impacto en la salud en población adulta Data, hora i lloc: 2/10/23 10:00 IUNICS Tribunal: Castro (v) Llabrés (s) Balle (p)

TFM – Percepció de l’assetjament sexual acadèmic

Estudiant: Malena Rojo Tutors: E. Bosch i J. Llabrés TFM: La percepción del acoso sexual académico y del impacto en salud mental en una muestra de mujeres estudiantes de Psicología de la Universidad de las Islas Baleares Data, hora i lloc: 6/10/23 10:30 IUNICS Tribunal: Bosch (v) Balle (s) Andrés (p)

TFM – Depressió i memòria episòdica

Estudiant: Katharina Naujok Tutora: P. Andrés TFM: Efectos del trastorno depresivo mayor en la memoria episódica: Revisión del alcance de la literatura de los años 2002-2022 Data, hora i lloc: 3/10/23 11:00 IUNICS Tribunal: Navarra (v) Siquier (s) Balle (p)

TFM – Sons inesperats i TDAH

Estudiant: Laura Gallego Tutors: F. Parmentier i P. Andrés TFM: Distracción por sonidos inesperados: modulación por el contexto visual y relación con la sintomatología TDAH Data, hora i lloc: 28/09/23 17:30 IUNICS Tribunal: Leiva (v) Llabrés (s) Servera (p)